Analiza dopasowania modeli

powszechnie stosowana metoda obliczania poziomu wpływu odziedziczalności i czynników środowiskowych na kształtowanie się osobowości. Polega na porównywaniu opracowanych modeli teoretycznych z wynikami badań. Badamy na przykład postawy religijne. Zakładamy, że kształtują je trzy czynniki: genetyczny (A), środowisko wspólne (C) i środowisko specyficzne (E) – tworzymy w ten sposób pewien model. Następnie porównujemy go z dostępnymi danymi empirycznymi, pochodzącymi z dotychczas przeprowadzonych badań. Na podstawie tego porównania ustalamy, że środowisko wspólne kształtuje nasze postawy religijne w 30 proc., a środowisko specyficzne w 35 proc. Zatem możemy przyjąć, że odziedziczalność stanowi pozostałe 35 proc.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus