Syndromy „ślepe kulturowo” (culture blind syndromes)

założenie, że choroba psychiczna i jej symptomy są zjawiskiem uniwersalnym niezależnym od kultury.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus