Syndromy związane z kulturą (culture-bound syndromes)

założenie, że kultura wpływa na yin i yang – w języku chińskim są to przymiotniki. Przeciwstawne a zarazem dopełniające się cechy opisujące proces przemiany, jakiemu podlega każde zjawisko pod określonym względem.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus