Analiza transakcyjna (AT)

to koncepcja struktury osobowości opisująca również relacje zachodzące między ludźmi. Zgodnie z nią każdy człowiek rozwija trzy stany „ja”: Ja-Rodzic (R), Ja-Dorosły (D), Ja-Dziecko (Dz). Są to najczęściej nieświadome, utrwalone w psychice dyspozycje decydujące o tym, jak zachowamy się w konkretnych sytuacjach życiowych. RODZIC – różnego rodzaju normy, zakazy, nakazy i programy określające, co powinniśmy robić i w jaki sposób postępować. Powstaje w wyniku relacji z matką i ojcem lub innymi opiekunami.
DOROSŁY – nabyte umiejętności i zdolności, służące rozumieniu rzeczywistości i siebie. Pozwala nam bezpiecznie poruszać się w otaczającym nas świecie i podejmować racjonalne decyzje. Kontroluje Dziecko i Rodzica, a także zarządza nimi. Powstaje w efekcie samodzielnych poszukiwań i doświadczeń.
DZIECKO – wrodzone zachowania popędowe i wyuczone reakcje emocjonalne. Dzięki Dziecku i jego uczuciom, takim jak ciekawość, lęk, smutek, wstyd czy pożądanie, potrafimy cieszyć się, dziwić i tworzyć. Analiza transakcyjna pokazuje, jak ludzie – wykorzystując świadomie bądź nieświadomie trzy stany „ja” – porozumiewają się ze sobą. Każdy z tych stanów można zaobserwować, analizując wypowiedzi i zachowania człowieka, czyli to, co słyszymy i widzimy.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus