Inteligencje wielorakie

Koncepcja inteligencji wielorakich zakłada, że inteligencja nie jest jednowymiarowa, a każdy z nas posiada co najmniej kilka jej rodzajów. Jej autor, prof. Howard Gardner, psycholog z Harvard University wyróżnił początkowo siedem typów inteligencji: językową, muzyczną, przestrzenną, matematyczno-logiczną, kinestetyczną, intrapersonalną i interpersonalną. W kolejnych latach wzbogacił ten podział o inteligencję przyrodniczą. Naukowiec rozważał również wyróżnienie dziewiątej inteligencji – egzystencjalnej, która sprzyja filozoficznym poszukiwaniom.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus