Wielka Piątka

model osobowości (zwany też modelem Costy i McCrae) zakładający, że tworzy ją pięć podstawowych elementów: ekstrawersja, neurotyczność, sumienność, życzliwość, otwartość na doświadczenie. Badania międzykulturowe dowodzą, że wszystkie te cechy występują u mieszkańców Ameryki, Europy i Azji.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus