Zewnętrzne poczucie kontroli

to przekonanie osoby, że za to, co się wokół niej dzieje, odpowiedzialni są inni ludzie, Bóg lub los.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus