Wewnętrzne poczucie kontroli

to przekonanie osoby, że ma wpływ na rozgrywające się wokół niej zdarzenia.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus