Temperament

w znacznym stopniu zdeterminowane biologicznie właściwości psychiczne człowieka, przejawiające się w jego zachowaniu, w procesach psychicznych, zwłaszcza emocjonalnych. Charakter – ukształtowane pod wpływem środowiska i własnej aktywności właściwe dla danego człowieka cechy osobowości, przejawiające się w jego postępowaniu i stosunku do ludzi, zadań, rzeczy i samego siebie.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus