Flow

termin zaproponowany przez Mihaly’ego Csikszentmihalyiego, określa stan bardzo głębokiej koncentracji na wykonywanej czynności, w którym zachodzi harmonijny przepływ informacji między umysłem i ciałem; przypomina rodzaj ekstazy.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus