Więzienna tożsamość

Czy czas odbywania kary pozbawienia wolności, relacje z innymi osobami, które popełniły przestępstwo oraz wskaźniki psychopatii mają wpływ na tworzenie się przestępczej tożsamości społecznej?

Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP)

Dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak i Jarosław Grobelny z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu skonstruowali Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy i dokonali jego wstępnej analizy psychometrycznej.

Artystyczna jakość życia

Jak preferowane wartości wpływają na kształtowanie się poczucia jakości życia u osób uzdolnionych plastycznie? Odpowiedzi na to pytanie szukali dr Barbara Cichy-Jasiocha i prof. Andrzej Sękowski z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Honorowy Obywatel – konkurs!

 

Dla wielbicieli dobrego kina mamy 10 podwójnych zaproszeń na przedpremierowy pokaz filmu „Honorowy Obywatel”, który odbędzie się 4 stycznia o godzinie 19:00 w warszawskim kinie Luna.

 

| MATERIAŁ PR

Co to jest trening interpersonalny?

Trening interpersonalny to zajęcia grupowe, trwające 4 lub 5 dni, których celem jest rozwój umiejętności interpersonalnych: komunikacji, budowania współpracy, asertywności, rozumienia funkcjonowania grupy. Celem treningu jest również rozwój świadomości własnego stylu budowania relacji z innymi ludźmi.

| MATERIAŁ PR

EDYCJE 2017: Warszawa, Gdynia, Kraków, Wrocław, Londyn SZKOŁA COACHÓW PROSPERITY- Szkoła Coachingu Nowej Generacji. 

NIE MOŻEMY ZMIENIĆ TWOJEJ PRZESZŁOŚCI, ALE MOŻEMY CIĘ SKUTECZNIE WESPRZEĆ W STWORZENIU NADZWYCZAJNEJ PRZYSZŁOŚCI.

| MATERIAŁ PR

Jedyne w Polsce całościowe szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem

Trwa nabór na V EDYCJĘ !