Teksty z kategorii: Wieści

| MATERIAŁ PR

Czy aspiryna może leczyć depresję? Doniesienia łódzkich naukowców

Specjaliści alarmują, że depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Według statystyk z problemem boryka się nawet 17 % populacji, aż 12-25%, pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu, cierpi na różne rodzaje depresji.

| (red)

Zawieszona pomoc

Poradnia Telefoniczna oraz Mailowa dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działająca przy Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, 1 stycznia 2017 roku zawiesiła swoją działalność.

Więzienna tożsamość

Czy czas odbywania kary pozbawienia wolności, relacje z innymi osobami, które popełniły przestępstwo oraz wskaźniki psychopatii mają wpływ na tworzenie się przestępczej tożsamości społecznej?

Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP)

Dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak i Jarosław Grobelny z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu skonstruowali Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy i dokonali jego wstępnej analizy psychometrycznej.

Artystyczna jakość życia

Jak preferowane wartości wpływają na kształtowanie się poczucia jakości życia u osób uzdolnionych plastycznie? Odpowiedzi na to pytanie szukali dr Barbara Cichy-Jasiocha i prof. Andrzej Sękowski z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

| MATERIAŁ PR

Nowa generacja pracowników – bądź gotowy na motywacyjne wyzwania

Na rynku pracy, obok pokolenia X, czyli urodzonych na przełomie lat 70. i 80 i pokolenia Y, które w dorosłość wchodziło z początkiem nowego tysiąclecia, pojawiło się nowe pokolenie – Z: osoby, które przyszły na świat po roku 1995.

| MATERIAŁ PR

Nawroty schizofrenii - czy da się im zapobiec? Jak pomóc choremu, gdy się pojawią?

Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, która ma charakter nawrotowy. Nawroty mogą mieć miejsce także u pacjentów, którzy są w trakcie terapii. Zwykle przed wystąpieniem nawrotów pojawiają się sygnały ostrzegawcze. Jak je rozpoznać i pomóc choremu?

| MATERIAŁ PR

Rusza pierwsza Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie

W stolicy rusza pierwsza Szkoła Psychoterapii, której absolwenci będą mogli się ubiegać o  międzynarodowy certyfikat EAGT (European Association for Gestalt Therapy) uprawniający do wykonywania zawodu psychoterapeuty.