Czy to już współuzależnienie?

Szacuje się, że w Polsce uzależnionych od alkoholu jest około 800 tys. osób, ale myślę, że naprawdę jest ich więcej. Zdiagnozowanych jest bowiem tylko około 20 proc. uzależnionych - mówi psychiatra i terapeuta Bohdan Woronowicz.

foto: IStock

Postaw granice, a wiele zmieni się na lepsze

Czasami na pierwszym miejscu powinniśmy postawić siebie i swoje potrzeby. Kiedy to się stanie, wiele w życiu może się zmienić.

fot: stocknroll/istockphoto

Krzyżówka z charakterem 5/2017

Oto rozwiązanie krzyżówki z majowych "Charakterów". Jako pierwsza poprawnie wypełniony diagram nadesłała Małgorzata Pacholarz. Zaś tych, którzy czują się znudzeni i nie wzięli jeszcze udziału w naszej zabawie zapraszamy na stronę 95.

Grafika z IStock

Czego Wysoko Wrażliwe Osoby absolutnie nie chcą usłyszeć

Kontakt z WWO - wysoko wrażliwymi osobami - jest o tyle trudny, że zupełnie nieświadomie możemy je urazić, czy doprowadzić do smutku. Jakich zdań absolutnie nie używać, by nie ranić wrażliwców?

fot:GlobalStock/istockphoto

W poszukiwaniu ukrytej tożsamości

Tożsamość, to ta część wiedzy o sobie, którą uznajemy za najbardziej charakterystyczną i ważną. Tak rozumiana tożsamość, to wynik samoobserwacji, namysłu nad samym sobą i wyciągania wniosków - twierdzi prof. Maria Jarymowicz.

fot. ArtMarie/istockphoto

Zaakceptuj swoją wrażliwość

Co piąta osoba w naszym otoczeniu może być wysoko wrażliwa. Możesz nią być ty albo twój partner, dziecko, rodzic, przyjaciółka czy współpracownik. Jak wieść szczęśliwe i spełnione życie, będąc osobą wysoce wrażliwą?

rys. Yagi Studio/gettyimages.com

Uwaga na fundamenty z piasku

Pewne klasyczne eksperymenty obrosły mitami, które powoli wkraczają do akademickich podręczników. Te mity są szkodliwe dla psychologii i jej odbiorców.

rys. Jonathan Kitchen /gettyimages.com

Kto steruje mną?

Większość naszych decyzji zapada poza świadomością, coś, co nazwaliśmy wolną wolą, nie istnieje – tak brzmią, w sporym uproszczeniu, wnioski z eksperymentów Benjamina Libeta i jego kontynuatorów. Na ile takie twierdzenia są uprawnione?