Teksty z kategorii: ja str. 6

fot. ArtMarie/istockphoto

Zaakceptuj swoją wrażliwość

Co piąta osoba w naszym otoczeniu może być wysoko wrażliwa. Możesz nią być ty albo twój partner, dziecko, rodzic, przyjaciółka czy współpracownik. Jak wieść szczęśliwe i spełnione życie, będąc osobą wysoce wrażliwą?

rys. Yagi Studio/gettyimages.com

Uwaga na fundamenty z piasku

Pewne klasyczne eksperymenty obrosły mitami, które powoli wkraczają do akademickich podręczników. Te mity są szkodliwe dla psychologii i jej odbiorców.

rys. Jonathan Kitchen /gettyimages.com

Kto steruje mną?

Większość naszych decyzji zapada poza świadomością, coś, co nazwaliśmy wolną wolą, nie istnieje – tak brzmią, w sporym uproszczeniu, wnioski z eksperymentów Benjamina Libeta i jego kontynuatorów. Na ile takie twierdzenia są uprawnione?

Ciuciubabka pod progiem

Dokładnie 60 lat temu James Vicary ogłosił, że ma klucz, dzięki któremu potrafi zniewolić konsumentów i wpłynąć na ich decyzje: reklamy podprogowe. Oszustwo zdemaskowano, jednak sterowanie podświadomością nie jest całkowitą fantasmagorią.

gettyimages.com

Nieświadomi naśladowcy

Obserwowanie agresywnych zachowań zwiększa prawdopodobieństwo powtórzenia ich przez widzów. Psychologowie nazywają to uczeniem się przez obserwację. To proces, którego sobie nie uświadamiamy.

Chip Simons/gettyimages.com

Irracjonalni racjonaliści

Gdy wyznawane przez nas idee i poglądy bankrutują, rozsypują się w proch, często rodzi się w nas determinacja, by tym mocniej ich bronić. Dlaczego? Doskonale opisuje to teoria dysonansu poznawczego opracowana przez Leona Festingera.

axlll/gettyimages.com

Tańczymy, jak nam grają, czyli siła oczekiwań

Uważamy się za niezależnych i samodzielnych. Jesteśmy przekonani, że inni mają na nas niewielki wpływ. A tymczasem zatrważająco często działamy pod wpływem oczekiwań innych. I nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.

fot. Henrik Sorensen/gettyimages.com

Szczepionka na uległość

Wpływowi grupy ulegamy wszyscy, dzieje się to na rozmaite sposoby – wykazały liczne badania przeprowadzone wiele lat od eksperymentu Ascha. Szczepionką na konformizm są postawy... podobne do zachowań autystycznych.